วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

วัดพระแก้ว ที่เที่ยวกรุงเทพ วัดสวย กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

29 ม.ค. 2024
100

วัดพระแก้ว ที่เที่ยวกรุงเทพ วัดสวย กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

วัดพระแก้ว เป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมือง มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีความงดงาม เหมาะแก่การมาสักการะบูชา กราบไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งอยู่ที่ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร เป็นวัดหลวง ที่มีความสำคัญ ในพระราชพิธีต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 2325 สมัยรัชกาลที่ 1 โดยเป็นวัด ในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัด ในพระราชวังหลวง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดพระแก้ว ที่เที่ยวกรุงเทพ

พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นพระพุทธรูป คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยประดิษฐาน ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว โดยแกะสลัก จากหยกอ่อนเนไฟรต์ดังมรกต เป็นศิลปะสมัยก่อนเชียงแสน ถึงศิลปะเชียงแสน

ที่อยู่ : วัดพระแก้ว ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/e1Tb1rDoSRJJmeXZ9