วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่ พระธาตุบนดอย ไหว้พระ ทำบุญ

05 ก.ค. 2023
156

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่ พระธาตุบนดอย ไหว้พระ ทำบุญ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดเก่าแก่ มีความงดงาม ชวนน่าหลงใหล เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในตอนเหนือของประเทศไทย อยู่ในอุทยานแห่งชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา และธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถชมวิวทิวทัศน์ สูดอากาศบริสุทธิ์ ได้เต็มปอด

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่ที่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน ตั้งแต่การอัญเชิญพระธาตุ มาประดิษฐานบนยอดเขา เมื่อปี พ.ศ. 1927 หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างพระเจดีย์ครอบองค์พระธาตุ สร้างพระอุโบสถ และบันไดนาค สร้างเส้นทางขึ้นสู่วัด ให้พระสงฆ์เป็นผู้นำทางศาสนา และเจ้าเมือง ในแต่ละยุคจนถึง พ.ศ. 2547 กรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะครั้งใหญ่ พร้อมปรับปรุงบริเวณลานพระเจดีย์ ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่

ความเป็นมาของดอยสุเทพ แต่ก่อนภูเขาแห่งนี้ เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า “สุเทว” ซึ่งตรงกับคำว่าสุเทพ จึงเป็นที่มาของชื่อดอยแห่งนี้ ส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้ทรงอัญเชิญ มาจากเมืองศรีสัชนาลัย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ทำบุญ ไหว้พระ

ที่อยู่ : วัดพระธาตุดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
พิกัด : https://goo.gl/maps/hgEP5dVHT4X6hiVM6