วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

วัดพระธาตุดอยคำ ที่เที่ยวเชียงใหม่ วิวสวย วัดเก่าแก่ พระธาตุสีทองอร่าม

08 ก.ค. 2023
226

วัดพระธาตุดอยคำ ที่เที่ยวเชียงใหม่ วิวสวย วัดเก่าแก่ พระธาตุสีทองอร่าม

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีความสวยงาม มีชื่อเสียง ในเรื่องขอพร เพราะมีหลวงพ่อทันใจ เป็นไฮไลท์ของวัด ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ สักการะบูชา ขอพรสิ่งต่าง ๆ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีอายุ 1,300 กว่าปี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยคำ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ ที่เที่ยวเชียงใหม่

ประวัตความเป็นมาของวัดพระธาตุดอยคำ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น แต่ก่อนชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”

วัดพระธาตุดอยคำ พระนอน

ที่อยู่ : วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
พิกัด : https://goo.gl/maps/Ax4nsZv77j3Hy6v36