วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

วัดพระธาตุดอยจอมทอง ที่เที่ยวเชียงราย ไหว้พระ ชมงานศิลปะแบบล้านนา

02 ส.ค. 2023
116

วัดพระธาตุจอมทอง ที่เที่ยวเชียงราย ไหว้พระ ชมงานศิลปะแบบล้านนา

วัดพระธาตุดอยจอมทอง เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาเรือนแก้ว เจ้าผู้ครองเมืองไชยนารายณ์ ได้มีการสร้างองค์พระเจดีย์ประธานของวัดขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมหาเถระชาวลังกา ได้นำมาถวายแด่พญาพังคราชแห่งเมืองโยนกนาคพันธุ์ ซึ่งพญาพังคราชได้โปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ออกเป็น 3 ส่วน และนำไปประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดีย์ ได้แก่ พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง, พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุดอยจอมทองแห่งนี้

วัดพระธาตุจอมทอง

วัดพระธาตุดอยจอมทอง ตั้งอยู่ที่ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ มีตำนานอยู่เคียงคู่ กับประวัติการสร้างเมืองเชียงราย โดยองค์พระธาตุจอมทองแห่งนี้ เป็นเจดีย์ตามศิลปะแบบล้านนาพุกาม ที่หุ้มทองคำสวยงาม

ที่อยู่ : วัดพระธาตุดอยจอมทอง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
พิกัด : https://goo.gl/maps/dVGDkufNZjHYUNAq8