วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่เที่ยวกรุงเทพ เสริมสิริมงคล

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่เที่ยวกรุงเทพ เสริมสิริมงคล

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีควาสำคัญ ในประวัติศาสตร์ไทย มีความงดงาม เหมาะแก่การมาสักการะบูชา กราบไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ตั้งอยู่ที่ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เดิมชื่อ “วัดโพธาราม” เป็นวัดเก่าแก่ ที่ราษฎรสร้างไว้ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เสวยพระราชสมบัติ และทรงย้ายเมืองหลวง มายังฝั่งพระนคร มีการสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม่ จึงทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม ที่อยู่บริเวณเดียวกันไปด้วย

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่เที่ยวกรุงเทพ

ที่อยู่ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/DT6v8oeaj281v4236