วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

วัดป่าโมกวรวิหาร ที่เที่ยวอ่างทอง ไหว้พระนอนองค์ใหญ่ เสริมสิริมงคล

วัดป่าโมกวรวิหาร ที่เที่ยวอ่างทอง ไหว้พระนอนองค์ใหญ่ เสริมสิริมงคล

วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นวัดยอดนิยมของจังหวัดอ่างทอง ชมความงดงามของพระนอน เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพ เหมาะแก่การเดินทางมาสักการะบูชา กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

วัดป่าโมกวรวิหาร ที่เที่ยวอ่างทอง

วัดป่าโมกวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็นวัดเก่าแก่สมัยสุโขทัย ชาวบ้านเรียกว่า “วัดใต้ท้ายตลาด” จากจารึกโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ ที่ฝ่าพระบาททั้ง 2 ข้าง ของพระพุทธไสยาสน์ ระบุว่าพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้นำองค์พระ จากริมแม่น้ำเจ้าพระยา มาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน รวมทั้งโปรดให้สร้างวิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐานองค์พระ แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ที่วิหารหลวง จะสร้างเสร็จ การฉลองวิหารหลวง ที่ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์ จึงจัดขึ้นในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา

วัดป่าโมกวรวิหาร

ที่อยู่ : วัดป่าโมกวรวิหาร ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
พิกัด : https://goo.gl/maps/TBHtyAB2sKCJ5LAKA