วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

วัดมิ่งเมือง ที่เที่ยวน่าน ชมเสาพระหลักเมืองน่าน กราบไหว้ สักการะบูชา

30 ส.ค. 2023
140

วัดมิ่งเมือง ที่เที่ยวน่าน ชมเสาพระหลักเมืองน่าน กราบไหว้ สักการะบูชา

วัดมิ่งเมือง เป็นวัดเก่าแก่ มีวิจิตรงดงามสีขาว คู่บ้านคู่เมือง ภายในอุโบสถวัด มีผลงานจิตรกรรม โดยจิตรกรท้องถิ่น เขียนถึงประวัตรศาสตร์โบราณของเมืองน่าน เหมาะแก่การไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

...

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัด ประวัติความเป็นมาของวัดมิ่งเมือง คือ เป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมือง ที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ประมาณปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่าน สถาปนาวัดใหม่ ตั้งชื่อว่า “วัดมิ่งเมือง” ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมือง ในปี 2527 ได้มีการรื้อถอน และสร้างอุโบสถหลังใหม่ เป็นแบบล้านนาร่วมสมัย แบบในปัจจุบัน

วัดมิ่งเมือง ที่เที่ยวน่าน

ที่อยู่ : วัดมิ่งเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
พิกัด : https://goo.gl/maps/NKCUdZYgSsFE3Vgg7