วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

วัดเชียงมั่น ที่เที่ยวเชียงใหม่ วัดเก่าแก่ ชมศิลปะล้านนา เจดีย์ช้างล้อม

03 ก.ค. 2023
160

วัดเชียงมั่น ที่เที่ยวเชียงใหม่ วัดเก่าแก่ ชมศิลปะล้านนา เจดีย์ช้างล้อม

วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุด ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วขาว ซึ่งเป็นพระ คู่บ้าน คู่เมือง ชมศิลปีล้านนา ภายในวิหาร ประดับไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีเอกลักษณ์ความสวยงาม ยังมีเจดีย์ด้านหลังวิหาร ที่มีช้างอยู่ล้อมรอบเจดีย์

วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น ตั้งอยู่ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ของตัวเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1839 โดยพ่อขุนเม็งราย หลังจากพระองค์ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้น ทรงยกตำหนักเชียงมั่น เพื่อสร้างถวายให้เป็นพระอาราม ชื่อว่า “วัดเชียงมั่น” เป็นทั้งศูนย์กลางการศึกษา และเผยแพร่พุทธศาสนา ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ อย่างพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่ รวมถึงเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์เชียงใหม่

วัดเชียงมั่น ที่เที่ยวเชียงใหม่

ไหว้พระวัดเชียงมั่น

ที่อยู่ : วัดเชียงมั่น ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
พิกัด : https://goo.gl/maps/mnCYyKhkdcm64A459