วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

วัดเจ็ดยอด ที่เที่ยวเชียงใหม่ วัดเก่าเเก่ ไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคล

วัดเจ็ดยอด ที่เที่ยวเชียงใหม่ วัดเก่าเเก่ ไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคล

วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความงดงาม เหมาะแก่การเดินทางมาสักการะบูชา กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นวัดสวย ที่มีโบราณสถานเก่าแก่ มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย เคยสถานที่จัดประชุมสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 8 ของโลก และยังเป็นวัดประจำปีเกิดของคน ที่เกิดปีมะเส็ง ด้วยความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำคนเกิดปีนี้ คือ โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์ รัฐพิหาร ในประเทศอินเดีย เนื่องจากสถานที่นั้นอยู่ไกล เลยให้พระเจดีย์เจ็ดยอด ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีนี้แทน

วัดเจ็ดยอด ที่เที่ยวเชียงใหม่

ที่อยู่ : วัดเจ็ดยอด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
พิกัด : https://goo.gl/maps/8S3RXcM4yeQ5mN6m8