วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ที่เที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ วัดเก่าแก่ เมืองล้านนา

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ที่เที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ วัดเก่าแก่ เมืองล้านนา

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดที่มีความเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ มีพระอารามหลวงแบบโบราณ ประดิษฐาน เสาอินทขิล เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ตั้งแต่ในอดีต มีตำนานเล่าว่า บริเวณที่ตั้งของเมืองเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งเมืองของพวกลัวะ ซึ่งจะถูกผีร้ายรบกวน จนเดือดร้อนกันไปทั้งเมือง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ ที่อยู่กลางเมือง และมีชื่อเรียกว่าวัดโชติการาม หรือราชกุฏาคาร สร้างขึ้นมาตั้งแต่ ในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1934 ปัจจุบันมีอายุมากกว่า 600 ปี

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ที่เที่ยวเชียงใหม่

ที่อยู่ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
พิกัด : https://goo.gl/maps/N51MEFf7Z6WMZUwcA