วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

วัดฉลอง ที่เที่ยวภูเก็ต ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคล

07 ต.ค. 2023
137

วัดฉลอง ที่เที่ยวภูเก็ต ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคล

วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีความสวยงามของจังหวัดภูเก็ต มีพระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากศรีลังกา เหมาะแก่การไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

วัดฉลอง

วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม ตั้งอยู่ที่ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ห่างจากอำเภอเมืองภูเก็ต ออกมาประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมือง มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยไม่มีหลักฐาน ที่ยืนยันอย่างแน่ชัด ว่าวัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อไหร่ แต่มีชื่อของวัดฉลอง ปรากฏอยู่ในบันทึกของรัชกาลที่ 3 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนชื่อวัดฉลอง เป็นวัดไชยธาราราม

วัดฉลอง ที่เที่ยวภูเก็ต

ที่อยู่ : วัดฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/nUaB3pm9vqTCKCMk7