วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ที่เที่ยวกรุงเทพ วัดสวย ริมเเม่น้ำเจ้าพระยา

09 ก.พ. 2024
104

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ที่เที่ยวกรุงเทพ วัดสวย ริมเเม่น้ำเจ้าพระยา

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความเกาแก่ มีความงดงาม ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะแก่การมาสักการะบูชา กราบไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้าม กับวัดโพธ์ เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเดิมว่า “วัดแจ้ง” ต่อมาพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงย้ายราชธานี จากกรุงศรีอยุธยา มาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ กำหนดให้วัดแจ้ง เป็นวัด ในเขตพระราชฐาน และสถาปนา เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ที่อัญเชิญ มาจากเวียงจันทน์ วัดแห่งนี้ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 2 ถือเป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อบูรณะเสร็จ ได้พระราชทานนาม ว่าวัดอรุณราชธาราม ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการก่อสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ ความสูง 82 เมตร กว้าง 234 เมตร เสร็จสมบูรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวราราม เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00-18.00 น. ค่าเข้าชม คนไทยฟรี และชาวต่างชาติ 100 บาท

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ที่เที่ยวกรุงเทพ

ที่อยู่ : วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/HszWSWP2LC9quCW28