วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

พระธาตุดอยตุง ที่เที่ยวเชียงราย กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

10 ม.ค. 2024
101

พระธาตุดอยตุง ที่เที่ยวเชียงราย กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

พระธาตุดอยตุง เป็นวัดเก่าแก่ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงราย มีความงดงาม ด้านสถาปัตยกรรม เหมาะแก่การมาสักการะบูชา กราบไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

พระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นพระธาตุประจำปีกุน มีสีทองอร่าม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า ต่อมาในสมัยพญามังราย พระมหาวชิรโพธิเถระ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุ มาถวาย 50 องค์ พญามังราย จึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ให้ใกล้ กับเจดีย์องค์เดิม ทำให้พระธาตุดอยตุง จึงได้มีเจดีย์ 2 องค์ มาถึงทุกวันนี้

พระธาตุดอยตุง ที่เที่ยวเชียงราย

ประวัติความเป็นมาของพระธาตุดอยตุง ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช เป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ พระมหากัสสปะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย แล้วมอบให้แก่พระเจ้าอชุตราช ได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนดอยแห่งนี้ พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ แล้วจึงทำตุง (ธง) มีความยาว 1,000 วา ปักอยู่บนยอดเขา ถ้าหากตุงปลิวไปถึงที่ใด ก็กำหนดให้เป็นฐานของพระเจดีย์ พระองค์ได้พระราชทานทองคำ ให้พวกลาวจก เป็นค่าที่ดิน และให้พวกมิลักขุ 500 ครอบครัว ดูแลรักษาพระธาตุ

พระธาตุดอยตุง ที่เที่ยวเชียงราย กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่อยู่ : พระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/BTAzCFpQEd7mm1vy8