วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ปราสาทหินพิมาย ที่เที่ยวนครราชสีมา ชมประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

22 มิ.ย. 2023
116

ปราสาทหินพิมาย ที่เที่ยวนครราชสีมา ชมประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินใหญ่ที่สุดในไทย อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลาง เป็นประตูสำคัญ จากลุ่มแม่น้ำมูล ไปสู่เมืองพระนครของอาณาจักรกัมพูชา และบ้านเมือง ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โบราณสถาน ที่ปรากฏอยู่ในเมืองพิมาย มีอยู่หลายแห่ง ทั้งนอกเมือง และในเมือง

ปราสาทหินพิมาย

ปราสาทหินพิมาย ตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ถือเป็นแหล่งโบราณคดี ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งนี้ ด้านในจะประกอบไปด้วยโบราณสถานสมัยขอมทั้งหมด ตั้งแต่ชิ้นเล็ก ๆ ไปจนถึงชิ้นใหญ่ ๆ มีความงดงาม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ปราสาทหินพิมาย ที่เที่ยวนครราชสีมา

ปราสาทหินพิมาย สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ และโลกมนุษย์ เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณ แบบบาปวน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ในพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถาน

ที่อยู่ : ปราสาทหินพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
พิกัด : https://goo.gl/maps/BrSTGNugCfYCWV9i7