วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

อ่าวคุ้งกระเบน ที่เที่ยวจันทบุรี ถ่ายรูปสวยๆ ท่ามกลางธรรมชาติ

07 มี.ค. 2024
51

อ่าวคุ้งกระเบน ที่เที่ยวจันทบุรี ถ่ายรูปสวยๆ ท่ามกลางธรรมชาติ

อ่าวคุ้งกระเบน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ มีทั้งสัตว์ป่าชายเลน สัตว์น้ำ ชมวิวธรรมชาติ มีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การเดินทางมาเยี่ยมชม ซึมซับบรรยากาศบริสุทธิ์ และถ่ายรูปสวย ๆ

อ่าวคุ้งกระเบน

อ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ที่ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่าให้พื้นที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตร ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจันทบุรี เพื่อดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพราษฎรของศูนย์ฯ คุ้งกระเบนแห่งนี้

อ่าวคุ้งกระเบน ที่เที่ยวจันทบุรี

อ่าวคุ้งกระเบน ได้ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ให้เกิดความเข้าใจด้านระบบนิเวศ ในป่าชายเลน และรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นทางเดินสะพานไม้ยาว 1,600 เมตร ระหว่างทางจะมีศาลา และป้ายสื่อความหมายให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช และสัตว์ ในป่าชายเลนตลอดเส้นทาง

ที่อยู่ : อ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22000
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/zERRbWnux9XAvWVq8