วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

เกาะลิบง ที่เที่ยวตรัง สัมผัสเกาะสวรรค์ ชมวิวทะเล สูดอากาศบริสุทธิ์

เกาะลิบง ที่เที่ยวตรัง สัมผัสเกาะสวรรค์ ชมวิวทะเล สูดอากาศบริสุทธิ์

เกาะลิบง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดตรัง มีบรรยากาศเงียบสงบ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อน ชมวิวทะเล สูดอากาศบริสุทธิ์ เดินเล่นริมชายหาด

เกาะลิบง ที่เที่ยวตรัง

เกาะลิบง ตั้งอยู่ที่ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของจังหวัด รอบ ๆ เกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารของพะยูน ยังเป็นแหล่งดูนกทะเลชนิดต่าง ๆ ด้วยความสวยงามของทิวทัศน์ เหมือนเป็นสวรรค์ของเกาะทะเล ซึ่งบนเกาะลิบงแห่งนี้ จะมีหมู่บ้านทั้งหมด 3 หมู่บ้านด้วยกัน คือ บ้านพร้าว, บ้านบาตูปูเต๊ะ และบ้านหลังเขา โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพประมง สวนยางพารา และสวนผลไม้ รวมถึงมีวิถีชีวิต และวัฒนธรรม ในแบบดั้งเดิม

เกาะลิบง

ที่อยู่ : เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/bzYXn5YQ5knDmAdj6